Quận 6: Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05

31/05/2017

Việc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên phụ nữ từ quận đến phường.

Xem thêm >>

Cần Giờ: Triển khai học tập 02 tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

31/05/2017

Việc học tập nghiên cứu, quán triệt đến cán bộ, hội viên phụ nữ nội dung hai tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là việc làm cần thiết trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem thêm >>