Quận 5: Tổng kết 5 năm thực hiện NQLT 01 giai đoạn 2012 - 2017

15/06/2017

Hội nghị tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 – 2017 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Xem thêm >>

Nhà Bè: Ra mắt Chi Hội Phụ nữ công nhân lao động

12/06/2017

  Việc thành lập chi hội phụ nữ nhà trọ, tạo điều kiện cho nữ công nhân lao động nhập cư tham gia sinh hoạt, trang bị kiến thức pháp luật nâng cao nhận thức về giới,nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội

Xem thêm >>