Bình Tân: Tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội

08/05/2017

Buổi tập huấn sẽ giúp cán bộ Hội phát huy vai trò chủ động của Hội Phụ nữ cơ sở trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

Xem thêm >>