Nhà Bè: Ra mắt Chi Hội Phụ nữ công nhân lao động

12/06/2017

  Việc thành lập chi hội phụ nữ nhà trọ, tạo điều kiện cho nữ công nhân lao động nhập cư tham gia sinh hoạt, trang bị kiến thức pháp luật nâng cao nhận thức về giới,nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội

Xem thêm >>