Tân Bình: Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017

19/06/2017

Ngày Hội là một trong những hoạt động chủ điểm góp phần thúc đẩy sự quan tâm của gia đình, cộng đồng và xã hội đến việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Xem thêm >>

Quận 5: Tổng kết 5 năm thực hiện NQLT 01 giai đoạn 2012 - 2017

15/06/2017

Hội nghị tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 – 2017 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Xem thêm >>

Nhà Bè: Ra mắt Chi Hội Phụ nữ công nhân lao động

12/06/2017

  Việc thành lập chi hội phụ nữ nhà trọ, tạo điều kiện cho nữ công nhân lao động nhập cư tham gia sinh hoạt, trang bị kiến thức pháp luật nâng cao nhận thức về giới,nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội

Xem thêm >>