Thủ Đức: Nữ tu tham gia học tập Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10/08/2017

 Sáng 09/8/2017, tại 02 Trường hạ chùa Ưu Đàm và chùa Sùng Đức, Hội LHPN phối hợp UB MTTQ Việt Nam quận đã có buổi báo cáo chuyên đề về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Xem thêm >>