Nhà Bè: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2018

14/07/2018

Sáng ngày 13/7/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nhà Bè, Hội LHPN Huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội trong 125 chị là Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở, Chi Hội trưởng, Chi Hội phó và tổ trưởng phụ nữ tại 7 xã – thị trấn.

Xem thêm >>

Quận 3: Hội nghị triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn dân cư

06/06/2018

Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 06/6/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 3, với sự tham dự của hơn 150 cán bộ, hội viên phụ nữ là Ban Thường vụ 19 cơ sở Hội, Chi hội trưởng 66 Chi hội phụ nữ khu phố và hội viên phụ nữ nòng cốt tại các cơ sở Hội.

Xem thêm >>