Quận 5: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế” và tổng kết 05 năm phong trào “Người kinh doanh văn minh”giai đoạn 2017- 2022

27/12/2022

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận và Phòng Kinh tế Quận 5 phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế” và tổng kết 05 năm phong trào “Người kinh doanh văn minh” giai đoạn 2017- 2022.

Xem thêm >>

Quận 5 || Sơ kết Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2022”

02/12/2022

Chiều ngày 01 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Quận ủy Quận 5, Ủy Ban nhân dân Quận 5 tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017 - 2022” (gọi tắt là Đề án 938).

Xem thêm >>

Nhà Bè || Tổng kết Phong trào Phụ nữ và hoạt động Hội năm 2022

29/11/2022

Năm 2022 mang nhiều dấu ấn nổi bật trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội của Hội LHPN huyện Nhà Bè với nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện mục tiêu kép, với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19”

Xem thêm >>