Chi tiết tin

Thành Hội: Triển khai tổ chức lớp tập huấn kiến thức Tiền hôn nhân giai đoạn 2017 - 2021

Căn cứ Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, Đề án 279 “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”, thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 là vận động 5.000 đôi nam, nữ học lớp tiền hôn nhân.
         Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố triển khai tổ chức lớp tập huấn kiến thức tiền hôn nhân giai đoạn 2017 – 2021.
       1.Lớp tập huấn kiến thức tiền hôn nhân
        - Tổ chức tập huấn tại 24 quận, huyện. Mỗi năm mỗi quận, huyện vận động 50 cặp đôi tham dự/ 01 lớp.
        Trong 2017: Tổ chức thí điểm tại Quận 9 và Thủ Đức sau đó triển khai đến 22 quận, huyện còn lại.
        - Nội dung tập huấn gồm 04 buổi :
         + Buổi 1:  Các giai đoạn của cuộc sống hôn nhân và giải quyết mâu thuẫn trong  đời sống vợ chồng.
         + Buổi 2 :  Bình đẳng giới trong gia đình - kỹ năng quản lý kinh tế; phân công lao động và tổ chức cuộc sống gia đình.
          + Buổi 3:  Chế độ Dinh dưỡng trong giai đoạn tiền hôn nhân - Sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân.
          + Buổi 4: Kiến thức pháp luật cần biết về tiền hôn nhân.
         -  Đối tượng tham dự:
     + Nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn; Nam, nữ thanh niên trong độ tuổi kết hôn.
      + Các cặp đôi tham gia chương trình Lễ cưới tập thể do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố tổ chức.
2.  Tổ chức thí điểm chương trình giáo dục giới tính và vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động ngoại khóa trong trường Trung học phổ thông công lập tại thành phố Hồ Chí Minh (học sinh lớp 11):
          * Chương trình học: trong hoạt động ngoại khóa 45 phút/ lớp
* Nội dung              : Giáo dục sức khỏe và vấn đề bình đẳng giới
               * Đối tượng tham dự: Học sinh lớp 11 tại một số trường Trung học phổ thông công lập tại thành phố Hồ Chí Minh. 
  • Tổ chức thí điểm chương trình giáo dục sức khỏe và vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động ngoại khóa, tại trường Trung học phổ thông công lập tại thành phố Hồ Chí Minh (học sinh lớp 11)
  • Riêng trong niên học 2017-2018: Chỉ đạo và chọn 10 trường Trung học phổ thông công lập tại thành phố Hồ Chí Minh, là học sinh lớp 11, tổ chức thí điểm chương trình giáo dục giới tính và vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động ngoại khóa, cụ thể các trường sau:
  + Cụm 1: Trưởng THCS –THPT Lương Thế Vinh
  + Cụm 2: Trường THPT Nguyễn Trãi
  + Cụm 3: Trường THPT Hùng Vương
                 Trường THPT Nguyễn Du
  + Cụm 4: Trường THPT Lê Minh Xuân
  + Cụm 5: Trường THPT Trần Văn Giàu
  + Cụm 6: Trường THPT Nguyễn Thái Bình
                 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
  + Cụm 7: Trường THPT Trường Chinh
+ Cụm 8: Trường  THPT Thủ Đức
 
         Chương trình tập huấn kiến thức tiền hôn nhân giai đoạn 2017-2021 được phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Tư pháp. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thành Đoàn Thành phố.
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan