Chi tiết tin

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Tài liệu gồm các nội dung:
I. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ 
II. Một số thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng 70 năm qua.
1. Xây dựng và thực hiện thống nhất trong cả nước một hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đói với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.
2. Phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng phát triển sâu rộng từ Trung ương đến địa phương và đã đạt được hiệu quả thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
3. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ được chú trọng và đạt được kết quả tích cực.
III. Phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế bất cập, tiếp tục đẩy mạnh công tác thương binh, liệt sinh và người có công với cách mạng trong giai đoạn hiện nay.
IV. Một số hoạt động chính trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ.
Tải tài liệu tuyên truyền tại đây.
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan