Chi tiết tin

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG

Tài liệu tuyên truyền gồm các phần:
1. Kết quả điều tra, xác định phạm vị, mức độ ô nhiễm do sự cố môi trường gây ra và công bố các vùng biển an toàn, hải sản an toàn.
Trong đó, gồm:
a) Đánh giá chất lượng môi trường biển;
b) Đánh giá chất lượng hải sản;
c) Đánh giá khu vực nuôi trồng thủy sản an toàn;
d) Tiêu hủy hải sản không đảm bảo an toàn thực phẩm do ảnh hưởng của sự cố môi trường gây ra;
2. Xử phạt vi phạm hành chính và giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh:
a) Về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả;
b) Về giám sát hoạt động xả thải của Formosa;
3. Xử lý vụ chốn lấp chất thải của Formosa.
4. Kết quả thực hiện các giải pháp ổn định đời sống, sản xuất kinh tế, xã hội của 4 tỉnh miền Trung:
a) Thực hiện chính sách hỗ trợ, chi trả tiền bồi thường;
b) Tình hình ổn định và khôi phục sản xuất.
5. Việc kiểm điểm trách nhiệm và các giải pháp khắc phục yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
6. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
7. Chủ trương và giải pháp tiếp tục triển khai khắc phục sự cố môi trường biển.
Tài liệu đầy đủ, tải về tại đây.
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan