Chi tiết tin

Quận 11: Hội nghị giới thiệu học tập 02 tác phẩm của Bác

         Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh , sáng 09/6/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận, Hội LHPN Quận 11 tổ chức giới thiệu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
         Cùng ngày, Hội LHPN Quận tổ chức Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, qua 01 năm thực hiện các cấp Hội đã có nhiều nổ lực, nổi bật một số nội dung: Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được tiến hành khẩn trương, đồng bộ trong hệ thống Hội LHPN Quận; Phát huy được vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ Hội; Duy trì các mô hình, phần việc làm theo hiệu quả tại địa phương; Phát hiện, tuyên dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình.
         Đến tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố biểu dương những nổ lực, cố gắng của tập thể Hội LHPN Quận 11 trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời định hướng một số nội dung trong thực hiện “3 tốt” trong cán bộ, hội viên phụ nữ.
         Hội nghị đã trao tặng giấy khen cho 08 tập thể và 15 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Thu Vân
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan