Chi tiết tin

Q. Thủ Đức: Triển khai NQ số 04 Hội nghị BCH TW lần thứ 4 Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

        Sáng 28/3/2017, tại Hội trường Khối Vận quận Thủ Đức, Hội LHPN quận Thủ Đức tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 192 cán bộ Hội là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận; Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN 12 Phường; Hội Phụ nữ 02 chợ; Hội Phụ nữ Công an và các chi, tổ Hội.
          Báo cáo viên là đ/c Lâm Hữu Đức - UV.BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đã giới thiệu về những nội dung trọng tâm, cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giúp đại biểu nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, đồng thời thông tin những nội dung cơ bản, những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị có hiệu quả trên cương vị công tác của mỗi cá nhân, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và phát triển đơn vị trong thời gian tới.

Tuyết Nhung 
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan