Chi tiết tin

Phú Nhuận: Lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động nữ tu, phụ nữ có đạo, phụ nữ dân tộc” năm 2020


            Lớp học được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Phú Nhuận phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức trong ngày 30/12/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận với sự tham dự của 120 cán bộ Hội cơ sở và Chi Hội trưởng Phụ nữ khu phố. Báo cáo viên Thạc sỹ Đinh Thị Thu Trang – Nguyên Phó Trưởng Khoa Dân vận và công tác xã hội Học viện Cán bộ Thành phố.
              Lớp học trang bị cho cán bộ Hội những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; những kiến thức cơ bản về tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo và hoạt động của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, hướng dẫn một số kỹ năng, kinh nghiệm trong tiếp xúc, vận động các nữ tu, phụ nữ có đạo, phụ nữ dân tộc tham gia hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phương Châu
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan