Chi tiết tin

Nhà Bè: Triển khai, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII

        Sáng 21/02/2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhà Bè, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho 115 chị là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Huyện, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ 7 xã, thị trấn và 03 đơn vị trực thuộc.
        Tại Hội nghị, đ/c Phan Thị Mỹ Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung triển khai tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta, đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người Cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, đồng chí cũng triển khai Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
       
         Tiếp theo, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch Hội LHPN Huyện triển khai một số điểm mới trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó nhằm trang bị cho cán bộ Hội các kiến thức cơ bản về Chỉ thị 05 để tuyên truyền đến hội viên phụ nữ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách thiết thực, cụ thể, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
                                      
Ngọc Hoa (Nhà Bè) – Bích Dung (Ban CSLP)
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan