Chi tiết tin

NHÀ BÈ | HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 11-NQ/TW; HỌP MẶT KỶ NIỆM 92 NĂM THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM


               Hội nghị diễn ra vào chiều 19/10/2022 tại Hội trường Huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, làm rõ những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan đến công tác phụ nữ trong tình hình mới.
              Tại Hội nghị, đồng chí Trương Kim An - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW với nhiều kết quả nổi bật: qua 15 năm huyện thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ, trẻ, hiện nay, cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ 4/12 ủy viên, đạt 33,33%; cán bộ nữ là đảng ủy viên xã, thị trấn có 33/96 đồng chí, đạt 34,37%; nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ (2021 - 2026) cấp Huyện 12/35 người đạt tỷ lệ 34,28%, cấp xã, thị trấn có 74/204, chiếm tỷ lệ 36,27%. Công tác phát triển đảng viên nữ được quan tâm, Huyện đã kết nạp 2.423 đảng viên mới, trong đó có 1.285 nữ, đạt tỷ lệ 53,03%; 1.383/1.428 cán bộ công chức, viên chức nữ đang làm việc được đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đạt tỷ lệ 96,8%; có 25/55 nữ các bộ chủ chốt được đào tạo sau đại học chiếm tỷ lệ 45,6%; công tác phát triển hội viên được chú trọng, tỉ lệ thu hút hội viên đạt trên 60%; có 193 điển hình tiên tiến, trong đó có 141 cá nhân tiêu biểu, 52 mô hình, có 100 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”; Hội LHPN huyện đã huy động được hơn 30 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng và trao tặng 37 mái ấm tình thương, tặng 1.349 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai; Hội LHPN huyện vinh dự nhận được Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ VII năm 2022 do Hội LHPN TPHCM trao tặng.
              Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Thế Trung – Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện tập trung một số nội dung: thường xuyên quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và quyết tâm hành động của của từng cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 05-CTr/HU ngày 20/7/2020 về xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020 - 2025 gắn với thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021-2030 kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện mục tiêu bình đẳng giới với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Nhà Bè trở thành đô thị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy ban nhân dân Huyện, các xã – thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Hội LHPN; thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ về trách nhiệm của các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước; các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tăng cường đi cơ sở, giúp cơ sở phát huy tiềm năng, sức sáng tạo phụ nữ vào quá trình phát triển địa phương.
              Tiếp theo Hội nghị tổng kết Nghị quyết 11-NQ/TW, Hội LHPN huyện tổ chức họp mặt nhân dịp kỉ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng 21 tập thể và 13 cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết 11-NQ/TW. Hội LHPN huyện tổ chức trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho 7 cá nhân có đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội; khen thưởng cho các tập thể đạt giải cao trong các Hội thi do Hội LHPN huyện tổ chức.
Tuyết Nhung
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan