Chi tiết tin

■■■ [Nghiệp vụ Công tác Hội] VIẾT GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

 
 
PHÁT HIỆN, XÂY DỰNG, BIỂU DƯƠNG, TUYÊN TRUYỀN VỀ NHỮNG TẤM GƯƠNG PHỤ NỮ ĐIỂN HÌNH LÀ MỘT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI. TUY NHIÊN, THỜI GIAN QUA, CÔNG TÁC NÀY CÒN LÚNG TÚNG… ĐỂ LÀM TỐT HƠN, CÁC CẤP HỘI CẦN CHÚ Ý MỘT SỐ ĐIỂM SAU:
NHỮNG ĐIỂM ĐIỂN HÌNH:
 • Chỉ tiêu đặt ra cho mỗi cơ sở Hội chỉ cần hai gương cá nhân vàmột mô hình/cách làm, nhưng phải thực sự có chất lượng. Phần báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân/mô hình, cần nêu lên những điểm nổi trội ở cá nhân/ mô hình đó so với cá nhân/mô hình khác. Đó là những thành tích nổi bật, sự khai phá những điều mới mẻ, đi đầu. Nói đến điểm nào thì phải có dẫn chứng chứng minh thuyết phục.
 • Cần quan tâm yếu tố thời sự, tính xác thực, vững chắc; chọn góc tiếp cận: kinh nghiệm/cách làm hay. Viết ngắn gọn, dễ hiểu.
 • Hình ảnh phải “động” (tức hình ảnh phải có tiếng nói, nhân vật đang làm gì đó) và chú thích ảnh.
 • Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể các cấp, mở rộng đối tượng giới thiệu điển hình ra nhiều lĩnh vực của đời sống như giáo viên, công nhân lao động, nữ sinh viên, vận động viên…
CÁC LĨNH VỰC KHAITHÁC:
Ngoài việc phát hiện các điển hình xuất sắc toàn diện, cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực sau:
 • Kinh tế, văn hóa - xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng.
 • Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương/đơn vị.
 • Thực hiện các cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc học tập Bác và hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 • Phát triển kinh tế gia đình, vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững, phát huy nội lực.
 • Thực hiện giám sát, tham mưu đề xuất hiệu quả các vấn đề về chế độ, chính sách, các chương trình, kế hoạch liên quan đến phụ nữ, trẻ em; phản biện xã hội; phát huy tinh thần làm chủ của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 • Phòng,  chống  tội  phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 • Công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.
 • Cán bộ Hội các cấp tổ chức triển khai công việc sáng tạo, hiệu quả.
 • Người có thành tích vượt trội, hành động dũng cảm, sáng tạo…
PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, TUYÊN TRUYỀN VÀ NHÂN RỘNG:
 • Hội LHPN các cấp, chi, tổ Hội phát hiện điển hình, lập danh sách theo dõi và tóm tắt thành tích, tổng hợp gửi lên Hội cấp trên thông qua báo cáo định kỳ hằng tháng (kèm phụ lục gương điển hình) hoặc báo cáo thành tích đột xuất.
 • Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, hỗ trợ điển hình giải quyết các khó khăn gặp phải và rút ra các bài học kinh nghiệm.
 • Hội LHPN các cấp cần báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp để phối hợp bồi dưỡng điển hình.
 • Hướng dẫn điển hình viết lại hoặc quay video những kinh nghiệm, cách làm hay của mình để làm tài liệu tuyên truyền, nhân rộng.
 • Lựa chọn địa bàn, đối tượng có nhiều đặc điểm tương đồng với gương điển hình để nhân rộng.
 • Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến đã được công nhận ở một số cơ sở Hội.
 • Tổ chức các hội nghị, diễn đàn để tôn vinh, biểu dương và nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.
 • Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ việc nhân rộng điển hình.
 • Cung cấp thông tin, tổ chức thảo luận về những bài học kinh nghiệm và học tập trong các cuộc sinh hoạt chi, tổ Hội.
 • Tổ chức tuyên truyền trên website, Facebook, YouTube của Hội và báo đài…
 • Mời các điển hình đến báo cáo kinh nghiệm tại các hội nghị, hội thảo..
NHỮNG LƯU Ý KHI BÁO CÁO VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH​:
 • Thông tin chính xác, cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của biểu mẫu phụ lục, lưu ý:
          + Cột 3: chức vụ đơn vị trong Hội (ưu tiên) hoặc là hội viên, phụ nữ + công việc hiện nay.
          + Cột 5: đánh giá hiệu quả 3 nội dung: cá nhân/tập thể; Hội Phụ nữ cơ sở, phong trào địa phương. Viết ngắn gọn, không liệt kê số liệu, thành tích.
         + Cột 6: viết đầy đủ hai nội dung lĩnh vực và hình thức khen thưởng cao nhất.
 • Đảm bảo 10% tin/bài viết tuyên truyền  về  gương  điển hình trên các phương tiện truyền thông cấp quận/huyện, thành phố/trung ương.  Các  đơn  vị gửi tin/bài hoặc clip cho cán bộ phong trào phụ trách đơn vị để trình Thường trực duyệt gửi Ban Tuyên giáo đăng trên trang web.
MỘT SỐ VĂN BẢN NGUỒN CẦN THAM KHẢO:
 • Sổ tay hướng dẫn phương pháp phát hiện, viết bài tuyên truyền, nhân rộng điển hình của Hội LHPN Việt Nam.
 • Kế hoạch số 245/KH-HPN-VP ngày 20/1/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.
 • Hướng  dẫn  số  42/HD-HPN ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội.
THÚY HẰNG
Thiết kế ảnh: Ban Tuyên giáo HLHPN TP
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan