Chi tiết tin

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND TP.HCM

            Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX vừa ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
          Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm như: thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển KT-VH-XH năm 2018; xây dựng kịp thời các đề án, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố, đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt cách thức triển khai 7 chương trình đột phá; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; sâu sát nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn, đặc biệt là đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Khu công nghệ cao thành phố,…
          Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết này, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tăng cường phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức công tác giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia cùng với địa phương thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.
          Chi tiết nội dung “Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng cuối năm 2018” được đăng tải tại đây.
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan