Chi tiết tin

Hội Nữ trí thức TPHCM

Xuất phát từ đặc điểm của TP.Hồ Chí Minh là địa bàn có nhiều cơ quan nghiên cứu, các Trường Đại học, bệnh viện trú đóng, tập hợp nhiều cán bộ, chuyên gia


Xuất phát từ đặc điểm của TP.Hồ Chí Minh là địa bàn có nhiều cơ quan nghiên cứu, các Trường Đại học, bệnh viện trú đóng, tập hợp nhiều cán bộ, chuyên gia đang công tác, hoạt động trong các cơ quan, tổ chức, trong đó có một bộ phận đáng kể nữ trí thức đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của Thành phố

Thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội phụ nữ Thành phố lần thứ VIII, nhằm không ngừng đổi mới và đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động Hội, trong thời gian qua các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn Thành phố đã luôn nỗ lực, sáng tạo xây dựng mô hình tập hợp trong nữ trí thức, mở rộng  tính chất liên hiệp của tổ chức Hội, huy động tiềm năng, tạo cơ hội cho nữ trí thức tham gia đóng góp vào các hoạt động vì sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của Giới.

Đây là mô hình tập hợp mới, do đó trong các bước thực hiện ở các cấp Hội đều mang tính chất làm điểm để từ đó rút kinh nghiệm trước khi nhân ra diện rộng. Để chuẩn bị thành lập các mô hình tập hợp trong nữ trí thức, các cấp Hội đã thực hiện theo các bước như: thực hiện phiếu khảo sát trong nữ trí thức để nắm bắt nhu cầu tham gia, làm cơ sở cho việc lập danh sách thành viên tham gia CLB; xây dựng kế hoạch thành lập CLB, dự kiến nhân sự Ban Chủ nhiệm lâm thời của CLB, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB; triển khai quyết định thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm CLB. Nội dung hoạt động của các CLB được xác định: Là nơi để chị em trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn; nơi giao lưu, tâm tình về cuộc sống gia đình, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, giảm bớt những áp lực từ công việc, cuộc sống; nơi để đóng góp năng lực, trí tuệ, khả năng của mình cho phong trào phụ nữ, trong đó quan trọng hơn hết là hỗ trợ cho Hội Phụ nữ thực hiện giám sát, phản biện xã hội về các chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan đến Giới.

Từ những định hướng trên, hoạt động của các CLB “Nữ trí thức” trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho Nữ Trí thức không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến, đóng góp cho sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, thể hiện vai trò, trách nhiệm của nữ trí thức trên mọi lĩnh vực, phát huy thế mạnh trong hoạt động hỗ trợ cho phong trào Hội Phụ nữ về kiến thức, chuyên môn, kỹ năng, tham gia làm báo cáo viên cho các buổi tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, tham gia giám sát, đề xuất biện pháp cải thiện tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại địa phương.

Hiện nay toàn Thành phố có 14 CLB “Nữ trí thức” tại 07 Quận nội thành, đã thu hút 347 thành viên tham gia, về qui mô có nơi có số lượng thành viên cao nhất là 80 và thấp nhất là 12 thành viên. Điều hành hoạt động CLB, bình quân có từ 3- 7 người trong Ban chủ nhiệm, trong đó có cơ cấu 1 Thường trực Hội phụ nữ tham gia vào Ban chủ nhiệm để hỗ trợ và kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất với Hội về tình hình hoạt động của CLB cũng như triển khai các chủ trương, chương trình công tác của Hội đến các thành viên, có nơi như Quận 3, P11-Q5 phân công thành 3 nhóm theo các lĩnh vực chuyên môn (pháp luật, giáo dục, y tế) để thuận lợi trong tổ chức các hoạt động. Riêng câu lạc bộ “Nữ Trí thức” Thành phố được thành lập và ra mắt nhân kỷ niệm 101 năm ngày quốc tế phụ nữ 8.3 với 29 thành viên.

Các thành viên tham gia Câu lạc bộ nữ Trí thức ở các cấp Hội có trình độ từ Đại học trở lên; có 208 chị đang đương chức (60%), làm việc trong các ngành nghề như giáo dục (33,4%), y tế (15,3%), pháp luật (22,2%), nông nghiệp, thanh tra…, đa số các chị có uy tín trong đơn vị và cộng đồng, yêu thích hoạt động của CLB và mong muốn đóng góp cho sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ. Theo qui chế định kỳ sinh hoạt của các CLB là quí/lần, có nơi 6 tháng/lần, thời gian sinh hoạt tuỳ theo điều kiện của thành viên, tỷ lệ tham gia sinh hoạt CLB đạt từ 50 80%. So với thời điểm mới thành lập, các CLB thường xuyên có phát triển thêm thành viên mới, kịp thời bổ sung nhân sự Ban chủ nhiệm khi có biến động. Về kinh phí hoạt động của CLB, chủ yếu từ đóng góp của thành viên, cụ thể theo qui chế đề ra với mức 10.000đ/tháng (cấp phường) và 50.000đ/tháng (cấp Thành phố), một số nơi Hội Phụ nữ có hỗ trợ nước uống khi hội họp.

Hoạt động của các CLB nữ Trí thức ở các cấp Hội rất đa dạng, tùy theo điều kiện, đặc điểm của từng địa phương. Ở cấp Thành phố, Báo Phụ nữ tổ chức tọa đàm “Để nữ trí thức đồng hành với Hội”, có sự tham dự của một số nữ trí thức đầu ngành của Thành phố và thành viên các CLB Nữ trí thức cơ sở; đồng thời mở Diễn đàn trên trang hoạt động Hội và kéo dài trong 3 tháng, đã thu hút sự quan tâm của nhiều nữ trí thức TP. Đa số các ý kiến cho rằng đặc điểm của Nữ trí thức là được trang bị kiến thức chuyên môn một cách hệ thống, nhưng vẫn thiếu những kiến thức và kỹ năng trong tổ chức cuộc sống gia đình, trong giao tiếp và ứng xử xã hội. Do đó nếu các cấp Hội biết tạo sự đồng cảm, khơi gợi, sẽ khai thác được thế mạnh của nữ trí thức để giúp sức cho Hội trên các lĩnh vực hoạt động như báo cáo chuyên đề, tham mưu thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, hoạt động xã hội từ thiện… Bên cạnh đó Hội Phụ nữ các cấp cần không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt CLB, hướng dẫn nội dung họp gọn nhẹ, súc tích, tránh bệnh hình thức, lãng phí thời gian.

Mặc dù đây là mô hình mới, nhưng được sự đầu tư, hỗ trợ của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ các cấp, sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, Chính quyền, ban ngành đoàn thể, đơn vị, địa phương, đồng thời với sự nhiệt tình, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành hoạt động của Ban Chủ nhiệm CLB, cùng với tinh thần tham gia tự nguyện của các thành viên CLB đã giúp duy trì và phát triển tốt các hoạt động của CLB, phát huy được những mặt mạnh của lực lượng nữ trí thức trong tham gia hỗ trợ phong trào phụ nữ và hoạt động Hội tại địa phương, tạo được uy tín và sự ủng hộ cao trong chị em phụ nữ, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại Hội Phụ nữ các cấp về đổi mới nội dung hình thức, đa dạng hóa các loại hình tập hợp.

Có thể khẳng định sự ra đời của CLB đã đáp ứng yêu cầu của một bộ phận nữ trí thức mong muốn được gắn bó với các hoạt động của Giới, có những đóng góp thiết thực cho địa phương nơi cư trú, thúc đẩy việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan