Chi tiết tin

Hội nghị Tuyên truyền Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


           Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, căn cứ Kế hoạch số 137/KH-BTV ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố về Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng phụ nữ và trẻ em - Năm 2023, chiều ngày 11/10/2023 Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho hơn 300 chị là Thường trực, cán bộ phụ trách nhiệm vụ hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế; thành viên Câu lạc bộ Nữ doanh nhân;Thường trực, hội viên phụ nữ các chợ truyền thống thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyên.
           Báo cáo viên Hội nghị tập huấn là Luật sư – Trương Thị Hòa, Thành viên Hội đồng Tư vấn về Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo viên đã triển khai những nội dung cốt lõi của Luật, đồng thời mong muốn thành viên tham dự là tuyên truyền viên tích cực triển khai Luật khi có hiệu lực trong thời gian tới để Luật được áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả.
Tuyết Nga
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan