Chi tiết tin

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm nữ ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026


           Hội nghị diễn ra chiều ngày 29/4/2021, với sự tham gia hơn 70 nữ ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ tọa hội nghị gồm các đồng chí: Đ/c Nguyễn Thị Lệ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố; Đ/c Phạm Phương Thảo – nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa II, III, VII, Đại biểu Quốc hội khóa IX, XI, XII; Đ/c Nguyễn Trần Phượng Trân – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.
          Tại hội nghị, các nữ ứng cử viên được thông tin báo cáo về việc tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng và trình bày Chương trình hành động tại các buổi tiếp xúc cử tri; kinh nghiệm, kỹ năng trong vận động bầu cử; kỹ năng tiếp xúc báo chí cho các nữ ứng cử viên; việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến hội viên phụ nữ, phụ nữ các giới; tăng cường nắm thông tin về các vấn đề phát sinh liên quan đến bầu cử, kịp thời phản ánh tổ chức Hội và các tổ chức bầu cử địa phương,…
Các nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đương nhiệm chia sẻ kinh nghiệm với các nữ ứng cử viên
           Đây là chương trình trong chuỗi hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết cho các nữ ứng cử viên để chuẩn bị cho quá trình vận động bầu cử hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, đảm bảo tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thực hiện thành công chỉ tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 (theo Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 06/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ) xác định đến năm 2025 tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân đạt trên 30% và theo Thông tri số 23-TT/TU ngày 07/8/2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới phấn đấu nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ 35% trở lên.
Thanh Mẫn
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan