Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Quận Gò Vấp

Địa chỉ:  450/19A Lê Đức Thọ, phường 16 quận Gò vấp
Điện thoại: 9 961 085

Chủ tịch: Chị: Nguyễn Thị Lan
Phó Chủ tịch: 
   - Chị Nguyễn Thị Duyên
   - Chị Nguyễn Thị Minh Phương
                        
Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 11
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 16 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 17
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Hạnh Thông Tây 
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Gò Vấp
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Tân Sơn Nhất
      - BCH Hội Phụ nữ chợ An Nhơn
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Xóm Mới
      - BCH Hội Phụ nữ Công an Quận Gò Vấp

Tổng số chi hội Phụ nữ:                             105 
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                           1.679
Tổng số hội viên:                                  56.521             
Tổng số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:          72.699
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan