Chi tiết tin

Hội LHPN TPHCM giám sát việc thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ


         Ngày 23/5 và 24/5/2023, Hội LHPN Thành phố tổ chức đoàn giám sát độc lập tại Ủy ban nhân dân Quận 6 và Huyện Nhà Bè với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của Thành phố nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, những kiến nghị, đề xuất tăng cường chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung quy định pháp luật liên quan để thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.
         Qua giám sát nhận thấy các đơn vị đã rất quan tâm công tác chỉ đạo triển khai thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền những chính sách hỗ trợ của nhà nước đến với các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, thực hiện việc hỗ trợ các doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
         Bên cạnh đó, các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là việc hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi về vốn, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh... Thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, hướng dẫn quận, huyện về những khó khăn, vướng mắc quận huyện nêu ra trong quá trình triển khai thi hành Luật.
         Kết luận tại các buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời chủ động thực hiện khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổng hợp, phân nhóm để hỗ trợ kịp thời, phù hợp hơn với nguyện vọng của doanh nghiệp, trong đó quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.
Bích Dung
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan