Chi tiết tin

HỘI LHPN THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI “PHONG TRÀO THI ĐUA” VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 98/2023/QH15 TRONG CHƯ NI PHẬT GIÁO


              Nhận lời mời của Ban Chức sự Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, chiều 16/8/2023, chị Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố đã giới thiệu về Phong trào thi đua của Trung ương Hội, của thành phố, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  đến 150 quý ni đang thực hiện an cư kiết hạ.

              Báo cáo viên đã giới thiệu các nội dung của 2 phong trào thi đua gắn với phong trào nữ tu “Tự rèn luyện” (3 tiêu chí: rèn luyện tri thức, rèn luyện phẩm hạnh, rèn luyện sức khỏe) để phù hợp với đời sống, hoạt động tu tập của nữ tu, cụ thể: về nội dung Phong trào thi đua của Trung ương Hội “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gồm 04 tiêu chí: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước; về nội dung Phong trào thi đua của Hội LHPN thành phố “Xây dựng người phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc” gồm 03 nhóm tiêu chí: Đoàn kết, nhân văn; năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên; gia đình hạnh phúc. Các tiêu chí này được thực hiện gắn với các tiêu chí của phong trào thi đua Trung ương Hội.

 

             Đồng thời, chị Trịnh Thị Thanh đã thông tin đến quý ni về Nghị quyết số 98/2023/QH15 gồm 7 nhóm cơ chế, chính sách (với hơn 40 cơ chế, chính sách cụ thể) gồm: quản lý đầu tư; tài chính ngân sách nhà nước; quản lý đô thị và tài nguyên môi trường; về ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; về tổ chức bộ máy chính quyền của Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức.

              Qua những thông tin đã triển khai, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố trao đổi, đề xuất trong thời gian tới, các quý ni sẽ tiếp tục gắn bó với hoạt động của Hội LHPN Thành phố, thực hiện tốt phong trào “Tự rèn luyện”, tùy theo điều kiện của mình, bên cạnh việc tu tập, quý nữ tu sắp xếp thời gian để học đại học, ngoại ngữ, tin học, đồng thời, với tấm lòng từ bi của mình, các quý ni sẽ tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, đóng góp sức mình để phát triển phong trào phụ nữ Thành phố, góp phần xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tuyết Nhung

Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan