Chi tiết tin

Hội LHPN quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII


             Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 16/8/2022, tại Hội trường Hội LHPN quận. Đến tham dự hội nghị có đ/c Thân Trọng Minh – UVTV Quận Ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận; đ/c Nguyễn Thị Xuân Hạnh – Phó chủ tịch Hội LHPN Quận cùng với 90 cán bộ Hội LHPN quận, Thường trực 22 cơ sở Hội và các chị là Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN 16 phường.
            Tại hội nghị, đ/c Thân Trọng Minh – UVTV Quận Ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận đã truyền tải những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030”.
           Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ Hội và các chị Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN 16 phường hiểu và nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị Trung ương 5 khóa XIII và vai trò, trách nhiệm tham gia giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ Hội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện để cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị và phù hợp với phong trào phụ nữ, hoạt động Hội, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở.
Phương Huyền
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan