Chi tiết tin

Hội LHPN Quận 8: tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2016

        Sáng 2/12/2016 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 8, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2016 cho 160 chị là Thường trực, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN 16 phường, 05 Hội phụ nữ trực thuộc và 97 Chi hội trưởng, Chi hội phó chi Hội phụ nữ khu phố trên địa bàn Quận.
        Bà Đỗ Trương Hồng Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 8, là báo cáo viên của buổi hội nghị, đã triển khai, hướng dẫn về công tác tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội phụ nữ cơ sở” giai đoạn 2013 -2017, trong đó, trọng tâm là xây dựng Chi hội chủ động công tác để kiểm tra, đánh giá, công nhận chi Hội chủ động trong công tác gắn với bình xét phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quận lần thứ 11 nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua các chỉ tiêu chủ yếu và công trình trọng điểm; chương trình hành động của Hội LHPN Quận về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
        Hội nghị tập huấn đã nhận được nhiều chia sẻ về những phương pháp hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời, chủ động tổ chức nhiều hoạt động tại các chi, tổ Hội, câu lạc bộ...qua đó, tạo sự gắn kết trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và hoạt động Hội tại địa phương.                                                          
                                                                                                                                             Thúy Hà – Hội LHPN Quận 8
                                                                                                                                               (Việt Hà – Ban HTPNPTKT)
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan