Chi tiết tin

Hội LHPN quận 3 sơ kết công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2014 – 2016

      Nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phối hợp thực hiện vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo giai đoạn 2014 - 2016, chiều ngày 29 tháng 11 năm 2016, Hội LHPN phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và Phòng Nội vụ Quận 3 tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình liên tịch số 48/CTLT-PN-NV về vận động phụ nữ tôn giáo giai đoạn 2012 – 2017 và Chương trình liên tịch số 77/CTPH-VP.UBND-HLHPN về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2014 – 2016, với sự tham dự của 60 đại biểu.
 
      Hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt công tác phối hợp vận động phụ nữ DTTS, phụ nữ có đạo và phát biểu tham luận của 04 phường. Đồng chí Lâm Thị Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố và đ/c Trương Trần Đạt – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong công tác vận động phụ nữ DTTS, phụ nữ có đạo trong thời gian qua, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp, duy trì làm việc định kỳ để thông tin kịp thời tình hình, công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương, phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, các đơn vị phải đánh giá được mặt mạnh và hạn chế để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong chương trình liên tịch thời gian tới.
 
                                                                                                                                        Hương Nguyên – Hội LHPN Quận 3
                                                                                                                                              Đoan Trang – BTC Thành Hội
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan