Chi tiết tin

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2016 – 2021

DANH SÁCH 
BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
(Sau khi bầu bổ sung tại kỳ họp thứ 7)
         
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Năm sinh Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Bích Chủ tịch Hội LHPN Thành phố 17/4/1975  
2 Đỗ Thị Chánh Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố 12/1/1966  
3 Trần Thị Phương Hoa Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố 27/3/1970  
4 Lâm Thị Ngọc Hoa Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố 14/6/1968  
5 Trần Thị Huyền Thanh Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố 23/9/1977  
6 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Thành phố 13/3/1977  
7 Đoàn Thị Thanh Thủy Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội Hội LHPN Thành phố 07/12/1975  
8 Cổ Tấn Mỹ Dung Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN Thành phố 18/11/1973  
9 Nguyễn Thị Thanh Loan Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố, Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp Hội LHPN Thành phố 15/12/1971  
10 Nguyễn Thị Ngọc Linh Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN Thành phố 10/02/1984  
11 Phan Thị Bích Hường Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố 05/11/1973  
12 Lê Huyền Ái Mỹ Ủy viên Ban Thường vụ,  Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thành phố 02/9/1974  
13 Nguyễn Thúy Hằng Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội LHPN Thành phố 20/8/1980  
14 Nguyễn Ngọc Phương Trà Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Thành phố 21/5/1986  
15 Phạm Anh Tú Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Thành phố 16/01/1984  
16 Hoàng Thị Lương Thảo Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Gia đình - Xã hội Hội LHPN Thành phố 01/01/1968  
17 Võ Thị Thanh Tâm Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Gia đình - Xã hội kiêm Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Ánh Dương Hội LHPN Thành phố 02/9/1972  
18 Nguyễn Việt Hà Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN Thành phố 23/7/1974  
19 Trần Thị Bích Vân Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Chính sách – Luật pháp Hội LHPN Thành phố 28/4/1964  
20 Nguyễn Thị Liên Hiệp Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp Hội LHPN Thành phố kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình  01/02/1969  
21 Phạm Thị Thanh Mẫn Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội - Kiểm tra LHPN Thành phố 23/3/1976  
22 Trương Thị Thu Vân Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội  LHPN Thành phố 25/5/1977  
23 Phạm Thị Kim Bạch Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Hội LHPN Thành phố 18/10/1968  
24 Ưng Thị Đoan Trang Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Hội LHPN Thành phố  04/6/1981  
25 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Ủy viên Ban Chấp hành, Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN Thành phố phụ trách công tác Dân tộc - Tôn giáo 02/11/1983  
26 Hoàng Thị Thu Liên Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN Quận 1 13/6/1978  
27 Nguyễn Thị Tuyết Nga Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN Quận 2 10/10/1975  
28 Lê Thị Diễm Huỳnh Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN Quận 4 01/5/1975  
29 Trần Thị Thu Hương Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN Quận 5 09/01/1976  
30 Lương Thanh Trúc Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN  Quận 6 10/4/1975  
31 Huỳnh Nguyệt Ánh Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố,  Chủ tịch Hội LHPN Quận 7 20/01/1970  
32 Quách Thị Kim Phượng Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN Quận 8 01/10/1968  
33 Đặng Thị Thủy Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN Quận 9 26/11/1965  
34 Nguyễn Thị Quyết Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN Quận 10 18/7/1976  
35 Nguyển Thị Mai Trang Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 21/10/1979  
36 Lê Thị Thiên Hương Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN Quận 12 06/4/1974  
37 Bùi Thị Kim Loan Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân 20/4/1967  
38 Phan Thị Liên Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thạnh 20/8/1977  
39 Nguyễn Thị Lan Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp 10/5/1970  
40 Võ Thị Thanh Nga Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN quận Phú Nhuận 01/01/1969  
41 Phạm Thị Thành Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố, Chủ tịch Hội LHPN quận Tân Bình 19/6/1971  
42 Đặng Thị Hồng Vân Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN quận Tân Phú 30/3/1974  
43 Nguyễn Thị Thanh Luận Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN quận Thủ Đức 06/01/1978  
44 Trần Thị Cẩm Thúy Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Chánh 16/10/1982  
45 Trần Thị Ngọc Hân Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cần Giờ 11/9/1979  
46 Lê Thị Phương Hồ Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN huyện Củ Chi 20/10/1966  
47 Nguyễn Thị Thanh Trúc Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hóc Môn 03/8/1973  
48 Trương Kim An Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nhà Bè 28/01/1972  
49 Hồ Thị Châu Như Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Thành phố 29/10/1971  
50 Lê Thị Ngọc Bích Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Thành phố 03/3/1982  
51 Lê Thị Kim Thoa Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP 28/02/1967  
52 Cao Thị Hồng Tươi Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an Thành phố 03/9/1976  
53 Nguyễn Thị Hồng Diễm Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố 30/01/1968  
54 Nguyễn Thị Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ Doanh nhân Thành phố 13/7/1960  
55 Trương Thị Hiền Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Thành phố 25/12/1954  
56 Nguyễn Thị Ánh Hoa Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố 26/4/1977  
57 Nguyễn Thị Quỳnh Liên Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ Nghệ sĩ Thành phố 13/8/1960  
58 Vương Thanh Liễu Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN TP, Phó Bí thư, Trưởng Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố 13/3/1983  
59 Trương Tứ Muối Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP, Chánh Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố (đại diện phụ nữ dân tộc Hoa) 16/7/1960  
60 Nữ tu Hà Thị Thanh Phượng (Ni sư Thích nữ Phụng Liên) Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM; Ban Thư ký Ni giới hệ phái thất sĩ Tổ Đình Tịnh xá Ngọc Phương 15/01/1963  
61 Lê Thị Kim Thúy Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. HCM 05/11/1975  
62 Trần Việt Thái Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP, Trưởng phòng phổ biến Giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP 07/02/1969  
63 Trần Thị Kim Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP, Trưởng phòng Bình Đẳng giới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 26/11/1969  
64 Bùi Thị Diễm Thu Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 22/10/1965  
65 Nữ tu Nguyễn Thị Tiến Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP, Bề trên Cộng Đoàn địa phương, Dòng Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn 04/10/1957  
66 Nguyễn Huỳnh Trang Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP, Phó Giám đốc Sở Công Thương 25/9/1965  
Khuyết 03: Sở Y tế, Sở NN và PTNT, Hội LHPN Quận 3. 
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan