Chi tiết tin

ĐĂNG KÝ THAM GIA ỨNG CỨ - ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG "NỮ DOANH NHÂN XUẤT SẮC TPHCM" LẦN I - 2024


          Nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân xuất sắc; ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các nữ doanh nhân vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng “NỮ DOANH NHÂN XUẤT SẮC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

          ✔️ Giải thưởng thành lập và hoạt động theo quy chế được UBND TPHCM ban hành kèm theo Quyết định 4688/QĐ-UBND ngày 13/10/2023.

          ✔️ Giải thưởng nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân xuất sắc là các chủ doanh nghiệp, quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; là một sự ghi nhân, trân trọng những đóng góp của các nữ doanh nhân, khích lệ tinh thần, tạo động lực tiếp tục tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước.

          ✔️ Giải thưởng được tổ chức định kỳ 2 năm/lần; trao giải vào tháng 3 của năm. Số lượng người nhận được giải thưởng mỗi năm là 10 chủ doanh nghiệp, nữ quản lý doanh nghiệp xuất sắc. Hội đồng xét chọn giải thưởng gồm đại diện Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM; đại diện Ban Thường vụ Hội Nữ Doanh nhân TPHCM; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố; đại diện Sở Công thương và chuyên gia kinh tế.

          ✔️ Thành phố hiện có số doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý chiếm tỷ lệ trên 28%, cao nhất cả nước. Trong những năm qua, doanh nhân nói chung và doanh nhân nữ nói riêng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố và luôn được quan tâm của lãnh đạo, chính quyền thông qua việc ban hành các chính sách, pháp luật tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

          ✔️ Với giải thưởng "Nữ doanh nhân xuất sắc thành phố", Ban tổ chức mong rằng các chị sẽ cùng nỗ lực phấn đấu, phát triển doanh nghiệp, đạt các tiêu chí để cùng đăng ký tham gia giải thưởng. Và 10 doanh nghiệp nữ được Hội đồng xét chọn lần đầu tiên vào tháng 3/2024 sẽ là 10 nữ doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất để mở màn cho sự kiện trao giải thưởng.

 
Trân trọng kính mời các chị em đăng ký tham gia giải thưởng

‼️ 𝐓𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧ộ𝐩 𝐡ồ 𝐬ơ: 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯ò𝐧𝐠 𝟏 𝐭𝐡á𝐧𝐠, 𝐭ừ 𝐧𝐠à𝐲 22/11 đến 20/12/2023

‼️𝐍ộ𝐩 𝐡ồ 𝐬ơ đă𝐧𝐠 𝐤ý 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐭ạ𝐢:  
   𝐕ă𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐇ộ𝐢 𝐍ữ 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡â𝐧 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
   Đị𝐚 𝐜𝐡ỉ: 𝟏𝟕𝟎𝐄 𝐏𝐡𝐚𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐋ư𝐮, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐪𝐮ậ𝐧 𝐏𝐡ú 𝐍𝐡𝐮ậ𝐧
   Đ𝐢ệ𝐧 𝐭𝐡𝐨ạ𝐢: (𝟎𝟐𝟖) 𝟑𝟗.𝟗𝟓𝟏.𝟕𝟎𝟑
   𝐂𝐡á𝐧𝐡 𝐯ă𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠: 𝐌𝐬 𝐌𝐚𝐢 𝐐𝐮ế - 𝟎𝟗𝟎𝟑 𝟗𝟐𝟎𝟏𝟐𝟕
   𝐓𝐢ế𝐩 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐡ộ 𝐬ơ: 𝐓𝐡𝐮 𝐇ò𝐚 - 𝟎𝟗𝟎𝟖𝟖𝟒𝟐𝟐𝟏𝟒

‼️𝐇ồ 𝐬ơ đă𝐧𝐠 𝐤ý 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐆𝐢ả𝐢 𝐭𝐡ưở𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐟𝐢𝐥𝐞 đí𝐧𝐡 𝐤è𝐦 ►►►► bên dưới ►►►►
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan