Chi tiết tin

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

Kế hoạch 762-KH/HVCTQG tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022


 

Tải Kế hoạch, Thể lệ và Phụ lục liên quan đến cuộc thi tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1U24RW8I_S1GrUaPFfRK-_3u2PhISvEny?usp=sharing
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan