Chi tiết tin

Cần Giờ: Triển khai học tập 02 tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

          Chiều ngày 30/5, Hội LHPN huyện Cần Giờ tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chủ đề năm 2017 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và sinh hoạt 02 tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” cho 100 chị là Thường trực Hội LHPN các xã, thị trấn và cán bộ, hội viên phụ nữ.
          Tại hội nghị, đ/c Trần Thị Ngọc Hân - Chủ tịch Hội LHPN huyện đã nhấn mạnh việc học tập nghiên cứu, quán triệt đến cán bộ, hội viên phụ nữ nội dung hai tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là việc làm cần thiết góp phần vào việc thay đổi tư duy, lề lối, tác phong làm việc khoa học hơn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao ý thức chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tính chuyên nghiệp trong công việc như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời.
         Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc giáo dục, nâng cao tư cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên như là công việc gốc của Đảng. Do đó, việc nghiên cứu nội dung các tác phẩm có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách bộ máy hành chính, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền các cấp
Bích Hòa
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan