Chi tiết tin

Bình Thạnh: Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng “Ứng xử truyền thông xã hội, quản trị mạng phục vụ tuyên truyền và phương pháp nắm dư luận xã hội”

            Hội nghị tổ chức vào sáng ngày 04/6/2020, tại Hội trường cơ quan Hội LHPN quận Bình Thạnh cho Thường trực 23 cơ sở Hội. Báo cáo viên là đồng chí Lê Thị Thùy Linh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám Đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Bình Thạnh.
              Qua hội nghị, cán bộ Hội được trang bị kiến thức kỹ năng ứng xử truyền thông xã hội, quản trị mạng phục vụ tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội, nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội, tạo môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu, tin giả, tin tiêu cực, đẩy mạnh việc đưa thông tin chính thống đến với đội ngũ cán bộ Hội, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận, nâng cao nghiệp vụ nắm bắt dư luận xã hội cho cán bộ cơ sở Hội, nhằm phát huy hiệu quả việc nắm bắt dư luận xã hội trong tình hình mới, tham mưu tốt cho cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình tư tưởng -chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
                                                                                                                 Thanh Mẫn.
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan