Đã kết thúc lúc: 21/9/2022
Đóng
 

BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG NGUYỄN THỊ ĐỊNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 7 NĂM 2022

GIẢI THƯỞNG NGUYỄN THỊ ĐỊNH
GIỚI THIỆU
     Giải thưởng Nguyễn Thị Định được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh thành lập và ra mắt từ năm 2008 với mục đích trao thưởng cho những ý tưởng sáng tạo của các tập thể, cá nhân được ứng dụng thành công trong thực tiễn hoạt động phong trào Hội, phục vụ cho yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, tham gia đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của tổ chức Hội và sự phát triển của phụ nữ Thành phố.
 
      Giải thưởng được tổ chức xét chọn 02 năm/lần nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương, ghi nhận và lan tỏa các mô hình hay, cách làm đổi mới sáng tạo của các tập thể, cá nhân.
 
       Năm 2022, là lần thứ 7, Hội LHPN TPHCM tiếp tục tổ chức xét chọn các tập thể, cá nhân được đề cử. Qua thời gian phát động và xét chọn, thẩm định từ 42 hồ sơ, Hội LHPN TPHCM trân trọng giới thiệu 09 tập thể, 05 cá nhân đã được đề cử đến đông đảo hội viên phụ nữ, cùng tham gia bình chọn.
 
       (Trước khi bình chọn, mời bạn đọc qua thành tích của cá tập thể, cá nhân được đề cử tại đây:
https://phunu.hochiminhcity.gov.vn/danh-sach-binh-chon-tap-the-ca-nhan-de-cu-giai-thuong-nguyen-thi-dinh-lan-thu-7-nam-2022-post1929.html)