Chi tiết tin

Ban Tuyên giáo Hội LHPN TPHCM


 
 
 
Trưởng ban
 
NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
Phó Trưởng ban
 
- Bà NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRÀ - UVBCH Hội LHPN TPHCM
- Bà PHẠM ANH TÚ - UV.BCH Hội LHPN TPHCM
        Điện thoại: 39349660 - 39349661 - 39349666 (Số nội bộ: 11)
        Email: btg.hlhpn@tphcm.gov.vn
bantuyengiaothanhhoi@gmail.com
 
 
 
 CHỨC
 NĂNG
        Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội; thông tin, giới thiệu, quảng bá hình ảnh hoạt động của Hội (PR) và điều hành hoạt động của Tổ trang tin điện tử.

 NHIỆM
 VỤ

 
      ♦ Phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng người phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh yêu nước, năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang. Phối hợp với Ban Chính sách – Luật pháp tuyên truyền các văn bản luật pháp có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.Tổ chức điều hành hoạt động trang tin điện tử; thông tin, giới thiệu, quảng bá hình ảnh hoạt động của Hội (PR), các kênh truyền thông của Hội, biên soạn tài liệu tuyên truyền cho cơ sở (Quyển Thông tin gia đình và đời sống, tài liệu Phòng, chống tệ nạn xã hội; biên soạn nội dung sinh hoạt Chi, Tổ Hội hàng quý).
      ♦ Theo dõi công tác dư luận xã hội, nắm và phản ảnh kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng các tầng lớp phụ nữ và tham mưu, đề xuất, hướng giải quyết.
      ♦ Xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội.
      ♦ Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác Tuyên giáo của các cấp Hội địa phương; chỉ đạo và theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào xây dựng xã hội học tập.
      ♦ Theo dõi hoạt động tuyên truyền phòng chống mại dâm, ma túy, tội phạm.
      ♦ Hoạt động liên tịch với Sở Giáo dục – Đào tạo; liên tịch với ngành Công an thực hiện Nghị quyết 01; liên tịch với Hội Liên hiệp Thanh niên thực hiện phong trào Người con hiếu thảo.
      ♦ Theo dõi định hướng hoạt động các Câu lạc bộ: Báo cáo viên – Tuyên truyền viên, Nhà Báo nữ, Nữ Nghệ sĩ, Gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội.
      ♦ Tham mưu thực hiện Cuộc vận động xây dựng 4 phẩm chất "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" trong hội viên phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh./.
Cập nhật: năm 2017
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan