Lộ chuyện ngoại tình có thể chia tài sản ít hơn khi ly hôn

30/10/2016

<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Trong trường hợp vợ/chồng phát hiện chồng/vợ mình ngoại tình và có chứng cứ chứng minh thì có thể đơn phương ly hôn. Đồng thời, bên phía có lỗi ngoại tình có thể bị tòa xử phân chia tài sản ít hơn khi ly hôn.</div>

Xem thêm >>

Chi phí bắt buộc với bên nhờ mang thai hộ

29/10/2016

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Có hiệu lực từ 1/11,&nbsp;Thông tư số 32 của Bộ Y tế quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.</span></div>

Xem thêm >>