BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP NHIỆM KỲ IV

09/09/2016

Để đẩy mạnh công tác vận động quần chúng theo tinh thần Nghị quyết 8 Trung Ương Đảng, kịp thời trẻ hoá đội ngũ cán bộ Hội cấp Thành Phố, tác động tích cực vào việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội ở Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Thành Hội quyết định kết thúc sớm nhiệm kỳ IV, tổ chức Đại hội phụ nữ Thành phố nhiệm kỳ V.

Xem thêm >>

Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (bổ sung, sửa đổi)

09/09/2016

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (Hiệp Hội các nước Đông Nam á). Hội tham gia tích cực trong các hoạt động vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Xem thêm >>