Chi tiết tin

■■■ Trước thềm Đại hội Đảng các cấp: GÓP Ý CHO ĐẢNG ĐỂ CÓ LỢI CHO DÂN


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐÃ DẠY: “ĐẠI HỘI ĐẢNG RẤT QUAN HỆ ĐẾN TƯƠNG LAI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA VÀ CỦA NHÂN DÂN TA. ĐẠI HỘI SẼ LÀM CHO ĐẢNG TA ĐÃ ĐOÀN KẾT CÀNG ĐOÀN KẾT HƠN NỮA, TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG ĐÃ NHẤT TRÍ, CÀNG NHẤT TRÍ HƠN NỮA”


       Năm 2020 sẽ diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào quý I năm 2021. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Ảnh - Cán bộ Hội góp ý về việc quản lý, chăm lo cho người dân nhập cư tại đại hội Đảng bộ xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM
           Đại hội là cơ hội tổng kết, đánh giá các kết quả, thành tựu đạt được và xác định những tồn tại, khó khăn, thách thức, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội.
           Để góp phần vào thắng lợi của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của cán bộ, hội viên, phụ nữ.
         Để thực hiện được nội dung này, ban chấp hành Hội LHPN từ cấp cơ sở cần nghiên cứu kỹ dự thảo các văn kiện để định hướng, gợi mở những nội dung quan trọng và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt là các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.
***
          Theo đó, mỗi cán bộ Hội cần chủ động đọc và  nghiên  cứu kỹ các dự thảo tài liệu văn kiện đại hội các cấp được phát hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt nội dung và chuẩn bị ý kiến, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.
        Tham gia tích cực các cuộc họp, hội thảo, hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện  đại hội các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII để tranh thủ diễn đàn trao đổi làm rõ hoặc bổ sung các vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình,  trẻ  em và bình đẳng giới, gắn với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của từng cấp.
          Tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của hội viên, phụ nữ dưới các hình thức phù hợp.
         Tích cực tuyên truyền, vận động người thân, hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp. Khi là đại biểu tại đại hội, người cán bộ Hội phải đại diện, nêu lên được tiếng nói, kiến nghị của chị em cùng đại hội và Đảng bộ.
          Với từng hội viên, phụ nữ, hãy tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt  chi,  tổ  phụ  nữ;  các  cuộc truyền thông do Hội tổ chức; các cuộc họp tại khu dân cư để nắm bắt các thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến cũng như việc tổ chức lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội. 
         Chủ động đọc, nghiên cứu các dự thảo văn kiện đại hội thông qua các trang báo mạng, báo giấy, tài liệu phát trong các cuộc họp hoặc lắng nghe các thông tin trên hệ thống truyền thanh của cấp xã, thôn, bản để phát hiện các vấn đề cần trao đổi, làm rõ, bổ sung liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bản thân, phụ nữ, trẻ em tại địa phương.
         Tích cực tham gia và đóng góp ý kiến vào dự thảo tài liệu tại các cuộc họp thôn, bản, các buổi sinh hoạt chi tổ Hội Phụ nữ…
        Từ góc độ của người gần sát với nhân dân nhất, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ hãy lắng nghe thật kỹ tâm tư, nguyện vọng của người dân để đề đạt, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đó đến tổ chức Đảng nơi mình sinh sống. Thực tế cho thấy qua các kỳ đại hội Đảng, tiếng nói của cán bộ, hội viên phụ nữ luôn được cấp ủy từ cơ sở đến Trung ương lắng nghe, ghi nhận. Từ đó, nhiều sự việc mang tính chất địa phương, đơn vị cho đến chế độ, chính sách, chiến lược mang tầm vóc quốc gia đã được thay đổi, nâng cao hơn nữa đời sống người dân, vì sự phát triển của phụ nữ.
HẠNH CHI
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan