Quận 8: Hội nghị tổng kết 5 năm về công tác tôn giáo (2012 - 2017)

14/12/2017

Sáng 13/12/2017, Hội LHPN và Phòng Nội vụ Quận 8 phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị về vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2012 – 2017.

Xem thêm >>