Chủ đề hoạt động Hội năm 2019: AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

21/12/2018

Trước tình hình phụ nữ và trẻ em đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn như bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trong hai ngày 19 và 20/12/2018, tại Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, các đại biểu đã nhất trí chọn chủ đề hoạt động của năm 2019 là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Xem thêm >>

Hội đồng nhân dân TP.HCM ban hành Nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân Thành phố

28/05/2018

Tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý.

Xem thêm >>