Thành Hội: Ngày hội yêu thương

29/05/2017

Chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 với hoạt động thiết thực, tạo sân chơi vui khỏe cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã tạo ra những tiếng cười vui tươi, hạnh phúc của trẻ thơ tại trường tình thương Ánh Linh.

Xem thêm >>

Thành Hội: Hội nghị chuyên đề Kiến thức kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình

19/05/2017

Với mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội, Hội nghị chuyên đề "Kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố sẽ giíup cán bộ Hội, hội viên phụ nữ Thành phố có những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong tổ chức tốt cuộc sống gia đình.

Xem thêm >>

Thành Hội: Hội nghị Chuyên đề giới thiệu tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" và "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

17/05/2017

Học tập hai tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 02 nội dung quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Xem thêm >>