Thành Hội: Thăm và chúc mừng các nữ tu là ủy viên viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2017 - 2022

10/11/2017

Ngày 09/11/2017, đoàn Hội LHPN Thành phố do bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố đã đến thăm và chúc mừng các nữ tu vừa được suy cử vào Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo TPHCM nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đại biểu Giáo Hội Phật giáo Việt Nam TPHCM lần thứ IX.

Xem thêm >>