Thành Hội: Hội nghị BCH lần thứ 4, Khóa X

21/03/2017

Hội nghị lần này tập trung bầu bổ sung Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nội dung quan trọng trong công tác quy hoạch nhân sự nguồn can bộ thuộc diễn lãnh đạo, quản lý của Hội LHPN Thành phố.

Xem thêm >>

Thành Hội: Hội nghị BCH lần 3 nhiệm kỳ X (2016 - 2021)

14/03/2017

<div style="text-align: justify;"><em>Đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất cao về việc lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố nhiệm kỳ X, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia góp ý thảo luận dự thảo hoạt động Hội năm 2017.</em></div>

Xem thêm >>

Thành Hội: Triển khai Luật Trẻ em năm 2016

23/02/2017

<div style="text-align: justify;"><em>Hội nghị triển khai những điểm mới được quy định tại Luật Trẻ em năm 2016, được Quốc hội Khóa XIII thông qua vào 05/4/2016, sẽ có hiệu lực thi hành vào 01/6/2017.</em>&nbsp;</div>

Xem thêm >>