Quận 5: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế” và tổng kết 05 năm phong trào “Người kinh doanh văn minh”giai đoạn 2017- 2022

27/12/2022

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận và Phòng Kinh tế Quận 5 phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế” và tổng kết 05 năm phong trào “Người kinh doanh văn minh” giai đoạn 2017- 2022.

Xem thêm >>