Q. Tân Bình: Ngày Phụ nữ và Pháp luật lần 1 - 2017

31/03/2017

Ngày hội Phụ nữ và Pháp luật lần này tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Quận với những nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Xem thêm >>