Tân Bình: Tổng kết 5 năm công tác phối hợp về vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

27/09/2017

Chiều 26/9/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phối hợp cùng Phòng Nội vụ quận Tân Bình tổ chức hội nghị “Tổng kết 5 năm công tác phối hợp giữa Hội LHPN và Phòng Nội vụ quận về vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2012-2017”.

Xem thêm >>

Quận 6: Hội thi Phân loại rác tại nguồn

27/09/2017

Ngày 26/9/2017, tại Hội trường UBND Phường 12, Quận 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường Quận và Ủy ban nhân dân Phường 12 tổ chức hội thi “Phụ nữ với phân loại chất thải rắn tại nguồn”.

Xem thêm >>

Quận 8: Hội thi tuyên truyền biển đảo, biên giới Việt Nam - Năm 2017

17/09/2017

Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2017, tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể Quận 8, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8, Liên đoàn lao động (LĐLĐ), Hội Cựu chiến binh, Trung tâm văn hóa (TTVH) Quận 8 tổ chức Hội thi tuyên truyền Biên giới, Biển, đảo Việt Nam năm 2017.

Xem thêm >>