Q.6: Sinh hoạt CLB Nữ doanh nhân Tháng 02/2017

24/02/2017

Là hoạt động thường kỳ của Câu lạc bộ, được tổ chức hàng tháng, thu hút sự tham dự của thành viên câu lạc bộ, là những nữ chủ doanh nghiệp trên địa đàn Quận, có sự quan tâm đặc biệt đến phong trào phụ nữ địa phương.

Xem thêm >>