Truyền thông thực tế tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 18, Quận 4

08/09/2016

Trong khuôn khổ chương trình báo cáo viên thông qua các minh chứng thực tế, những câu chuyện diễn ra thường ngày để giáo dục các em tránh các hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt là trong thời gian gần đây xuất hiện chương trình game thực tế ảo Đi tìm Pokemon, các em chỉ vô tư tham gia mà không biết những hậu quả xảy ra.

Xem thêm >>