Q. Bình Tân: Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”

10/04/2017

Việc học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ Hội, hội viên phụ nữ thông qua Hội nghị học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”

Xem thêm >>

Q. Tân Bình: Ngày Phụ nữ và Pháp luật lần 1 - 2017

31/03/2017

Ngày hội Phụ nữ và Pháp luật lần này tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Quận với những nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Xem thêm >>