Quận 8: Bữa cơm "Âm áp yêu thương"

28/04/2017

Đây là hoạt động thường xuyên của CLB “Bữa cơm nhân ái”, với tình cảm "lá lành đùm lá rách", hoạt động đã chung tay chăm lo cho người già, người neo đơn trên địa bàn phường 3, quận 8.

Xem thêm >>