Quận 2: Phát động chương trình thực hiện Cuộc vận động “Người dân Quận 2 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 2 sạch, đẹp và giảm ngập nước”, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và phân loại rác tại nguồn – năm 2019

12/04/2019

Nhằm góp phần ngăn chặn và từng bước giảm ô nhiễm kênh, rạch, nước ngầm, cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận, sáng 12/4/2019 Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 2 tổ chức Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Xem thêm >>

Quận 6: Lễ hưởng ứng không xả rác ra đường và kênh rạch, nói không với rác thải nhựa vì thành phố sạch và giảm ngập nước

07/04/2019

Sáng 07/4/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 6 phối hợp với Quận Đoàn, Trung tâm văn hóa Quận 6 tổ chức Lễ hưởng ứng Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, nói không với rác thải nhựa vì thành phố sạch và giảm ngập nước” tại trụ sở Khu phố 2, phường 12 quận 6 dọc tuyến kênh Tân Hóa – Lò Gốm,

Xem thêm >>

Quận 10: Hội nghị tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”

29/03/2019

Sáng 29/3/2019 tại hội trường UBND Phường 14 quận 10, Hội LHPN Phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước.

Xem thêm >>

Thủ Đức: Triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019

28/03/2019

Sáng 28/3/2019, tại Hội trường Khối vận quận Thủ Đức, Hội LHPN quận tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Xem thêm >>

Quận 5: Tập huấn kỹ năng bán hàng và tuyên truyền, vận động thương nhân tham gia bảo vệ môi trường tại các Chợ truyền thống

19/03/2019

Nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng bán hàng cho thương nhân tại các chợ truyền thống trên địa bàn Quận và tuyên truyền, vận động thương nhân cùng chung tay tham gia bảo vệ môi trường, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 1979 năm cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng, Hội liên hiệp Phụ nữ Quận 5 phối hợp với Phòng Kinh tế quận tổ chức tập huấn “Kỹ năng bán hàng”; hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và giảm sử dụng túi ny lông tại các chợ

Xem thêm >>