Quận 5: Tổng kết hoạt động CLB Cán bộ Hội

27/11/2017

Chiều ngày 24/11/2017, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận 5 tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ cán bộ Hội quận 5 để đánh giá tình hình hoạt động của Câu lạc bộ năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

Xem thêm >>

Quận 6: Tập huấn phân loại chất thải rắn tại nguồn

25/10/2017

Chiều ngày 24/10/2017, tại Hội trường UBND Phường 12, Hội LHPN Quận phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường Quận 6 tổ chức tập huấn “Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn và giảm sử dụng túi ny-lông” và 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Xem thêm >>